Aktualności
KONKURS  NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
2017-07-06

WÓJT  GMINY  ZAKRZEWO OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Przedszkola Publicznego, 77-411 Stara Wiśniewka 16

 

Badanie ankietowe
2017-06-30

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w lipcu br. na ternie Państwa jednostki, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane są następujące badania rolne:

  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego,
  • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
  • Czerwcowe badanie rolnicze,
  • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym.
Badanie ankietowe
2017-06-30

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w lipcu br. ponownie realizowane będzie badanie "Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach".


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy