Przetargi

http://bip.zakrzewo.org.pl/zakrzewo/bip/przetargi/aktualne.html


Ogłoszenie o zamówieniu: budowa pochylni przy budynku Domu Seniora w Zakrzewie i modernizacja wejścia do budynku sali wiejskiej w Ługach ( przejdź )

Ogłoszenie o zamówieniu: zagospodarowanie terenu przy remizie strażackiej w Zakrzewie ( przejdź )

Ogłoszenie o zamówieniu: przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Starej Wiśniewce ( przejdź )

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ( przejdź )

Ogłoszenie o zamówieniu: budowa promenady ścieżki pieszo-rowerowej w Zakrzewie ( przejdź )

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ( przejdź )

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ( przejdź )

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ( przejdź )

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok ( przejdź )


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy