Aktualności
O sprawach seniorów
2019-05-20

Dziś w Urzędzie Gminy Zakrzewo odbyło się spotkanie przewodniczącego  zakrzewskiego koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, pana Zenona Spiczak-Brzezińskiego z wójtem Markiem Buława oraz zastępcą wójta, Dorotą Murach. W czasie rozmowy przewodniczący koła nr 13 przedstawił swoje oczekiwania oraz plany związane ze współpracą w najbliższym czasie. 

Omówione zostały kwestie związane z funkcjonowaniem kół, w imieniu członków organizacji przewodniczący zwrócił się z prośbą o  wsparcie dla podejmowanych przez nich działań. Przy okazji Z. Spiczak-Brzeziński przedstawił także pokrótce problemy seniorów. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – powstały 5 czerwca 1975 r. i jest największym krajowym związkiem seniorów. Zakres działania organizacji obejmuje działalność socjalno-bytową, oraz kulturalną. Organizacja posiada 2600 kół, oddziałów i klubów w całej Polsce. 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy