Aktualności
Umowa na plac przy remizie podpisana
2019-03-27

 

Dziś w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu wójt Marek Buława wspólnie ze skarbnikiem gminy, Czesławą Wilk, w obecności wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego reprezentującego władzę samorządu województwa wielkopolskiego, podpisali umowę na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy remizie strażackiej w Zakrzewie”.

Operacja będzie realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Projekt polegać będzie na zagospodarowaniu terenu położonego pomiędzy ulicą J. Kłopockiej a Złotowską w Zakrzewie.

W ramach zadania część tego placu zostanie utwardzone kostką polbrukową, zostaną posadzone drzewa i krzewy oraz ustawione ławki i kosze na śmieci. Ponadto zostanie zamontowana stacja naprawy rowerów, która będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców i turystów - powstanie zatem ogólnodostępny plac rekreacyjny z miejscem na odpoczynek. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu przy remizie strażackiej w Zakrzewie.

 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy