Aktualności
Jan Wojciechowski sołtysem Zakrzewa
2019-03-05

W zebraniu sołeckim udział wzięło 59 mieszkańców, dlatego też – zgodnie ze statutem – odbyło się ono w drugim terminie. Sołtys Jan Wojciechowski przedstawił na początku sprawozdanie z działalności własnej oraz Rady Sołeckiej w kadencji 2015-2019, po czym złożył indywidualne podziękowania osobom szczególnie zaangażowanym w życie sołectwa w minionej kadencji. 
Następnie nadszedł czas wyborów. Mieszkańcy zgłosili tylko jednego kandydata do funkcji sołtysa na kolejne pięć lat i był to dotychczas pełniący tę funkcję Jan Wojciechowski. W głosowaniu tajnym udział wzięło 59 osób; za kandydaturą J. Wojciechowskiego oddano 53 głosy, przeciw 5, zaś jeden głos okazał się nieważny.

Wobec powyższego gratulacje z okazji ponownego wyboru przyjmować mógł stary-nowy sołtys. Kolejnym punktem zabrania były wybory do rady sołeckiej. Poszczególnie kandydaci zdobyli głosów:

Renata Barabasz – 49
Bogusław Dąbrowski – 47
Henryk Dobrosielski – 39
Teresa Gray – 34
Piotr Hallek – 36
Mariola Henszke – 30
Jacek Jutrzenka-Trzebiatowski – 23
Barbara Matysek-Szopińska – 43
Adam Otręba – 28
Beata Prodochl – 37
Kazimierz Sieg – 50
Dominik Żuk – 32 głosy

Decyzją mieszkańców zatem w skład ośmioosobowej rady weszli: Kazimierz Sieg, Renata Barabasz, Bogusław Dąbrowski, Barbara Matysek-Szopińska, Henryk Dobrosielski, Beata Prodochl, Piotr Hallek i Teresa Gray. Porządek obrad uzupełniła informacja wójta o sytuacji społeczno-gospodarczej gminy w oparciu o uchwałę budżetową na rok 2019, dyskusja oraz wolne wnioski mieszkańców sołectwa.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy