Aktualności
Wybory sołtysów coraz bliżej
2019-02-12

 

W miniony piątek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zakrzewo odbyła się narada sołtysów z władzami samorządowymi. W spotkaniu udział brali wójt Marek Buława i zastępca wójta, Dorota Murach oraz kończący w najbliższych tygodniach swoje kadencje sołtysi.

To właśnie tematyce zbliżających się wyborów poświęcono najwięcej uwagi. Wójt wyjaśnił w jakim trybie i zgodnie z jakimi przepisami odbywają się głosowania i wybory, kto jest uprawniony do głosowania, jaki przebieg mają zebrania, kiedy konieczne są wybory uzupełniające a także przypomniał, że każdy spośród kończących kadencję sołtysów jest zobowiązany do przedstawienia sprawozdania z działalności w latach 2015-2019.

Wstępnie ustalono harmonogram zebrań wiejskich, jednak na oficjalne potwierdzenie terminów sołtysi mają czas do 15 lutego. Przy okazji spotkania z przedstawicielami wszystkich sołectw wójt chciał dowiedzieć się, jakie są ich oczekiwania w stosunku do nowej władzy a także jakie są najważniejsze bolączki poszczególnych miejscowości.

Główne problemy, jakie zgłaszali sołtysi dotyczyły dróg powiatowych i gminnych, sołtysi postulowali łatanie dziur, wyrównywanie i utwardzenie dróg i poboczy a także odkrzaczanie samych poboczy.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy