Aktualności
Przetarg Związku Gmin Krajny
2018-10-25

Informujemy, że 11 października 2018 roku Związek Gmin Krajny w Złotowie przekazał do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu pn. „Prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych w miejscowościach: Lipka, Rataje (gmina Łobżenica), Tarnówka, Zakrzewo w tym odbiór i zagospodarowanie zgromadzonych w nich odpadów komunalnych”.

W przetargu istnieje możliwość składania ofert częściowych tzn.:

Część I. „Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Lipka w tym odbiór i zagospodarowanie zgromadzonych w nim odpadów komunalnych”
Część II. „Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Rataje, gmina Łobżenica w tym odbiór i zagospodarowanie zgromadzonych w nim odpadów komunalnych”
Część III. „Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Zakrzewo w tym odbiór i zagospodarowanie zgromadzonych w nim odpadów komunalnych
Część IV. „Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Tarnówka w tym odbiór i zagospodarowanie zgromadzonych w nim odpadów komunalnych”

Dnia 15 października 2018 roku ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (ogłoszenie w załączniku) oraz na stronie internetowej Związku Gmin Krajny pod adresem zgk.zlotow.pl oraz zgkrajna.poznan.ibip.pl 

Zachęcamy o ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego i złożenia swojej oferty do dnia 16 listopada 2018 roku, do godz. 13:00. Istnieje możliwość złożenia oferty na wybraną część. 2 października Związek Gmin Krajny ogłosił przetarg na zadnie pn. „Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych, organizacja i prowadzenie Biura Obsługi Mieszkańców i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Złotowie oraz organizacja mobilnych zbiórek odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Krajny”. Termin złożenie ofert: 08 listopada 2018 r., do godz. 10:00.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy