Aktualności
Sędzia Anna Maria Wesołowska w Zakrzewie
2018-10-09

Wczoraj w szkole w Zakrzewie odbyło się otwarte spotkanie ze znaną w seriali paradokumentalnych telewizji TVN sędzią Anną Marią Wesołowską. Wcześniej, w godzinach lekcyjnych, możliwość wysłuchania prelekcji mieli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej.

Zakres poruszanej problematyki był szeroki, obejmował bowiem tematy związane m.in. z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, dobrem dziecka, wychowaniem , celami współpracy pomiędzy rodzicami a szkołą, postępowaniem w sprawach nieletnich, demoralizacją, przeciwdziałaniem zagrożeniu i przemocy w rodzinie (aspekty prawne), groomingiem (zjawisko uwodzenia w sieci), cyberprzemocą, zbyt wczesną inicjacją seksualną, stalkingiem, używkami takimi jak: alkohol, narkotyki, dopalacze, e-papierosy, omawiano formy przemocy, zaniedbania (wszawica, świerzb, anoreksja, bulimia, otyłość),wykorzystywanie dzieci w konfliktach pomiędzy rodzicami (sprawy rozwodowe), eurosieroctwo, przemoc w rodzinie, kary i środki karne i inne.

Organizatorami byli Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakrzewie.

Fot. zlotowskie.pl 

 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy