Aktualności
Sędzia Anna Maria Wesołowska w Zakrzewie
2018-04-26

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakrzewie serdecznie zapraszają na warsztaty profilaktyczne. Gościem specjalnym spotkania będzie znana z telewizji sędzia Anna Maria Wesołowska.

Podczas spotkania poruszone zostaną m.in. zagadnienia: dziecko w rodzinie, kodeks rodzinny i opiekuńczy, dobro (interes dziecka), wychowanie - kierowanie dzieckiem, kodeks postępowania cywilnego, cele współpracy między rodzicami a szkołą, postępowanie w sprawach nieletnich, demoralizacja, udzielanie informacji, wspieranie rodziny, przeciwdziałanie nowym zagrożeniem i przemocy w rodzinie (aspekty prawne),  grooming (zjawisko uwodzenia w sieci), cyberprzemoc, zbyt wczesna inicjacja seksualna, stalking,  używki: alkohol, narkotyki, dopalacze, e-papierosy, formy przemocy, zaniedbania (wszawica, świerzb, anoreksja, bulimia, otyłość), wykorzystywanie dzieci w konfliktach około rozwodowych, eurosieroctwo, przemoc w rodzinie, kary i środki karne, obowiązki ucznia, rodzica, opiekuna, procedura Niebieskiej Karty, rodzaje sprawców przestępstw popełnianych na szkodę dzieci oraz członków rodziny, krzywdzące zachowanie wobec dziecka, przeciwdziałanie przemocy, system opieki nad dzieckiem i rodziną w Polsce. Spotkanie ma charakter otwarty i odbędzie się 29 maja o 17:00 w auli Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie.

Fot. TVN


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy