Aktualności
INFORMACJA
2017-11-08

INFORMACJA

W dniu 06 listopada 2017 r. otrzymano informację o zanieczyszczeniu wody w jeziorze Śmiardówka w Śmiardowie Złotowskim. Tego samego dnia zostały podjęte czynności mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Obecnie trwają badania substancji występującej w wodach jeziora. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile prowadzi działania mające na celu wykrycie przyczyny zanieczyszczenia wody jak i osób odpowiedzialnych za ten stan rzeczy. O  zanieczyszczeniu wody w jeziorze został powiadomiony Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarno-Epidemiologiczny w  Złotowie. O dalszym rozwoju sprawy będziemy informować na bieżąco.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy