Aktualności
Likwidacja wyrobów zawierających azbest
2017-04-26

Zarząd Powiatu Złotowskiego

ogłasza

w dniach od 2 maja do 30 czerwca 2017 r.

nabór wniosków na

dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest
z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w roku 2017

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu, budżetu Powiatu Złotowskiego oraz budżetów gmin Jastrowie, Krajenka, Lipka, Okonek, Tarnówka, Zakrzewo, Złotów (gmina wiejska) i Miasto Złotów.

 

Przedmiotem dotacji jest

demontaż, transport i unieszkodliwienie

lub

odbiór, transport i unieszkodliwienie

wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych
na terenie powiatu złotowskiego.

Likwidację wyrobów zawierających azbest organizuje Powiat Złotowski, który wybiera wykonawcę prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem lub odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest w drodze przetargu publicznego.

Dotacji celowej na dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest udziela się na pisemny wniosek złożony w Starostwie Powiatowym w Złotowie,
zgodnie z formularzem dostępnym w urzędach gmin, w starostwie
oraz na stronie
www.bip.zlotow-powiat.pl
(zakładka AZBEST – INFORMACJA O DOTACJACH)
wraz z wymaganymi załącznikami.

Dotacja celowa na dofinansowanie do kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia
lub odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych

przyznawana jest w wysokości 100% całościowych kosztów tych działań,

nie obejmuje jednak kosztów związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Warunkiem przyznania dofinansowania będzie, w zależności od charakteru wykonywanych robót, zgłoszenie ich lub uzyskanie na nie pozwolenia na budowę od Starosty Złotowskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Złożone wnioski będą realizowane do wysokości posiadanych środków.

O przyznaniu jak i odmowie udzielenia dotacji wnioskodawca zostanie poinformowany niezwłocznie na piśmie.

Więcej informacji pod nr tel. 67 263 59 26 (p. Adam Klaryński)

lub 67 263 59 18 (p. Agnieszka Lech)

 

PLIKI DO POBRANIA:

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE

FORMULARZ - INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy