Aktualności
Apel do rolników
2017-03-09

SZANOWNI ROLNICY GMINY ZAKRZEWO

 

Zbliża się wiosna, a wraz z nią konieczność wykonywania prac polowych. W tym roku chcielibyśmy uniknąć problemu, jakim jest niszczenie dróg gminnych poprzez zaorywanie. Działania skutkujące zwężaniem pasa drogowego niosą ze sobą liczne utrudnienia komunikacyjne i doprowadzają do konfliktów społecznych. Ponadto narażają gminę na konsekwencje finansowe, gdyż trzeba naprawiać drogi ponownie, przez co fundusze nie mogą być przeznaczone na inny cel. Dodatkowo może dojść do sytuacji, w której to gmina utraci dotacje na realizację inwestycji drogowych.

Apeluję do wszystkich właścicieli gruntów przyległych do dróg, aby prowadzić prace polowe w sposób racjonalny, nieniszczący nawierzchni oraz pasów drogowych. Doprowadzanie do degradacji dróg jest naganne, gdyż są to przecież drogi dojazdowe do Państwa domostw i mają służyć przede wszystkim Państwu. Nadmienię, iż zgodnie z przepisami prawa niszczenie kamieni granicznych oraz ich ukrywanie jest karalne, a każdy właściciel gruntów jest zobowiązany do ochrony kamieni granicznych. 

Informuję, że w przypadku stwierdzenia naruszenia struktury drogi, jej nawierzchni oraz pasa drogowego gmina wystąpi o dobrowolne przywrócenie stanu pierwotnego. W sytuacji niepodjęcia działań naprawczych gmina będzie zmuszona do nałożenia przewidzianych prawem sankcji karnych wobec osób niszczących drogę.

Mam nadzieję, że apel spotka się z Państwa zrozumieniem.

Wójt Gminy Zakrzewo
(-) Henryk Dobrosielski


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy