Aktualności
Informacja o przyznanych dotacjach dla organizacji pozarządowych
2017-01-13

Zgodnie z art. 15 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1817) oraz § 13 Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, stanowiącego załącznik do uchwały XXI.125.2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"rozpatrzono wnioski i przyznano dotacje na wsparcie zadań ze środków publicznych Gminy Zakrzewo w następującej wysokości:

- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki i edukacji

Lp

Nazwa Stowarzyszenia

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "GROMADA"

XX edycja "Dni Kwitnących Wiśni"

8.200,00 zł.

4.000,00 zł

2

Działalność kulturalna w 2017 r. na terenie Starej Wiśniewki i okolic

13.500,00 zł

3.000,00 zł

3

Nadnoteckie Święto Pieśni

8.000,00 zł

2.000,00 zł

4

Stowarzyszenie "STREFA KULTURY"

Impresje Artystyczne Seniorów "WRZOSOWISKO"

2.500,00 zł

2.000,00 zł

5

XII Zakrzewski Sejmik Młodzieży

4.500,00 zł

2.000,00 zł

6

X Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Z Przytupem"

7.200,00 zł

3.500,00 zł

7

Chór "Tęcza"

Działalność Chóru Tęcza i organizacja IX Powiatowego Święta Pieśni Chóralnej

4.000,00 zł

3.000,00 zł

8

OSP Zakrzewo

„Dzień Otwartych Strażnic. Zlot samochodów pożarniczych i zabytkowych”

3.000,00 zł

2.200,00 zł

9

V Manewry Medyczne

2.200,00 zł

1.500,00 zł

10

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci- Koło Środowiskowe w Czernicach

IV Gminny Konkurs Wiedzy o bohaterach literackich i bajkowych

700,00 zł

500,00 zł

11

Parafia pw. Św. Marii Magdaleny w Zakrzewie

Spotkanie z Matką Radosną- Koncert

7.500,00 zł

0,00 zł

12

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci- Zarząd Gminny

„Tradycje świąteczne łączą pokolenia"

3.200,00 zł

1.800,00 zł

Ogółem

 

64.500,00 zł

25.500,00 zł

 

- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji

Lp

Nazwa Stowarzyszenia

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "GROMADA"

Upowszechnianie sportu na terenie Starej Wiśniewki i okolic.

15.900,00 zł

10.500,00 zł

2

PZW Zakrzewo

Organizacja zawodów wędkarskich. 40- lecie PZW Zakrzewo

3.000,00 zł

2.000,00 zł

3

Ludowy Klub Sportowy „Jedność” Zakrzewo

Szkolenie w zakresie piłki nożnej oraz organizacja i udział w rozgrywkach piłkarskich, turniejach i zawodach sportowych o zasięgu gminnym, krajowym i międzynarodowym

38.000,00 zł

35.000,00 zł

4

UKS „Spartanki”

Organizacja zawodów "Czwartki LA" oraz udział w III Halowych Mistrzostwach Polski w konkurencjach LA

1.000,00 zł

1.000,00 zł

5

Stowarzyszenie „Królewska Wieś

Organizacja imprez sportowych, wyjazdów na obiekty sportowe, dbanie o boisko.

16.000,00 zł

9.000,00 zł

6

Rowerem przez gminę

2.000,00 zł

1.000,00 zł

7

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci- Zarząd Gminny

Gminna Olimpiada Przedszkolaka

2.609,00 zł

2.300,00 zł

8

UKS GIMZAK

Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w ramach działalności Szkółki Piłkarskiej „RESPECT”

3.500,00 zł

3.000,00 zł

Ogółem

 

82.009,00 zł

63.800,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacje, które otrzymały kwotę dotacji niższą od wnioskowanej zobowiązane są do złożenia korekty do dnia 23.01.2017 r. Niezłożenie korekty jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji. Terminy podpisania umów ustalane będą indywidualnie.

Plik do pobrania:

Korekta (pdf. doc)


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy