Aktualności
Programy Priorytetowe obejmujące finansowanie przedsięwzięć w ochronie środowiska
2017-01-10

Zainteresowanie mieszkańców województwa wielkopolskiego możliwością dofinansowania takich przedsięwzięć jak termomodernizacja budynków jednorodzinnych, wymiana źródła ciepła czy instalacja odnawialnych źródeł energii (OZE), jest w dalszym ciągu wysokie. Programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak „Ryś” czy „Kawka” są już nieaktualne. Ograniczanie niskiej emisji oraz zużycia energii jest jednak na tyle istotną kwestią, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) zaplanował na 2017 rok, trzy nabory wniosków skierowane do osób fizycznych w ramach trzech nowych programów priorytetowych. Celem programów skierowanych do mieszkańców naszego województwa jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, co doprowadzi do ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla.

Nabory wniosków w ramach  Programów zaplanowane są na pierwsze półrocze 2017 r. Każdy z nich jednak odbędzie się w innym terminie. Jako pierwszy ma wystartować Program „OZE – 2017” - nabór wniosków zaplanowany jest na styczeń. Następny w kolejności – „Termo -2017” powinien rozpocząć się w marcu, a ostatni czyli „Piecyk – 2017” – w maju 2017 r. Należy jednak pamiętać, że powyższe terminy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

Na szczegółowe i ostateczne warunki i zasady wsparcia w ramach powyższych Programów należy poczekać do momentu ogłoszenia naborów i opracowania Regulaminów przez WFOŚiGW w Poznaniu. Aktualne informacje będą udostępniane na stronie www.wfosgw.poznan.pl w zakładce „Oferta dla osób fizycznych”.

Magdalena Żelichowska
Doradca energetyczny WFOŚiGW w P-niu
tel. 61-8456-244e-mail: magdalena.zelichowska@wfosgw.poznan.pl

 

Informacja o planowanych naborach wniosków na rok 2017
w ramach Programów Priorytetowych dla osób fizycznych

L.p.
Program Priorytetowy, w ramach którego będzie ogłaszany nabór
Planowany termin ogłoszenia naboru*
Planowany termin rozpoczęcia naboru*
Planowany termin zakończenia naboru*
1
Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych
„OZE  - 2017”
02.01.2017
10.01.2017
23.01.2017
2
Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych
„TERMO - 2017”
13.03.2017
20.03.2017
31.03.2017
3
Rewaloryzacja parków i ogrodów zabytkowych „PARKI - 2017”
27.03.2017
03.04.2017
28.04.2017
4
Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK - 2017”
08.05.2017
15.05.2017
26.05.2017

 

*Podane terminy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie

Informacji w zakresie powyższych Programów udzielają pracownicy Działu Funduszy Europejskich

Justyna Chrzanowska (Kierownik Działu) - tel. 61 8456 212
Maria Apolinarska - tel. 61 8456 249
Katarzyna Bosa - tel. 61 8456 263
Andrzej Dymek - tel. 61 8456 274
Aneta Fiałkowska - tel. 61 8456 271
Mateusz Opaluch - tel. 61 8456 211
Beata Pawełczyk - tel. 61 8456 265
Aneta Sobczak - tel. 61 8456 284
Agnieszka Zboralska - tel. 61 845 62 47

Informacji dotyczących badania zdolności kredytowej udzielają pracownicy Działu Weryfikacji Finansowej

Izabela Kamińska (Kierownik Działu) - tel. 61 845 62 75
Agnieszka Kaczmarek-Knop - tel. 61 845 62 19
Urszula Matuszak - tel. 61 845 62 28
Małgorzata Proniewska - tel. 61 845 62 77


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy