Aktualności
Dzień Strażaka
2021-05-04

Szanowni Druhowie, Szanowne Druhny!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka prosimy przyjąć słowa najwyższego uznania i głębokiego szacunku za Wasze bezinteresowne poświęcenie i codzienną służbę, będącą wielkim darem dla nas wszystkich.  Serdecznie dziękujemy, w imieniu mieszkańców całej Gminy Zakrzewo, za nieustanną gotowość do niesienia pomocy innym i zaangażowanie  w dzieło ratowania życia i mienia ludzkiego. Życzymy, aby służba na rzecz dobra wspólnego była dla Was źródłem nieustannej satysfakcji  i głębokiego społecznego szacunku, zaś niech Święty Florian pomaga Wam każdego dnia i strzeże w obliczu niebezpieczeństwa. Wszystkim strażakom, zarówno ochotnikom jak i strażakom zawodowym, oraz ich rodzinom życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia planów i marzeń zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej

                                     Wójt                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                             Marek Buława                                                                 Krzysztof Doroszuk


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy