Aktualności
Kolejne laptopy przekazane do szkoły
2020-07-31

Gmina Zakrzewo w drugiej edycji projektu „Zdalna Szkoła+” pozyskała na zakup laptopów i tabletów kwotę 54 919 ,68 zł. Dzięki temu już po raz drugi w ciągu kilku miesięcy gminne szkoły zostaną doposażone w wysokiej klasy sprzęt komputerowy, który umożliwi, w miarę potrzeby, sprawne prowadzenie zdalnych zajęć.

Dziś wójt Marek Buława przekazał pierwszą partię 13 sztuk komputerów do Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. dra Bolesława Domańskiego w Zakrzewie. Pozostały zakupiony sprzęt trafi do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wiśniewce.

Projekt “Zdalna szkoła+” to kolejny program pozwalający pozyskać środki na wyposażenie szkół w sprzęt konieczny do prowadzenia zdalnych lekcji. Druga edycja ma na celu wsparcie szkół, a pośrednio uczniów, w tym zwłaszcza uczniów z rodzin wielodzietnych (powyżej trójki dzieci).Działanie to jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy