Aktualności
Tanie segregowanie - wyraź swoje poparcie!
2020-02-14

Wójt Gminy Zakrzewo zarządził na terenie gminy przeprowadzenie akcji zbiórki podpisów poparcia o wprowadzenie 50-procentowych dopłat z budżetu państwa do ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat za śmieci tzw. „Tanie segregowanie". Inicjatywa ta ma na celu wymuszenie na rządzie przygotowanie i wdrożenie programu ochronnego, który zakładałby 50-procentowe dofinansowanie z budżetu państwa do opłat ponoszonych przez mieszkańców za odpady segregowane. Jest to jedna z możliwości realnego wypływu obywateli na kształt gospodarki odpadami komunalnymi i ponoszone przez nich koszty.

Udzielający poparcia powinien mieć ukończone 18 lat na dzień  składania podpisu, dane na formularzu może wpisać inna osoba, jednak popierający jest zobowiązany złożyć własnoręczny podpis. Każda osoba może udzielić pisemnego poparcia tej akcji tylko  raz i  nie może zostać ono wycofane. Akcja zbierania podpisów prowadzona jest od dnia 12 lutego 2020 r. do 20 lutego 2020 r. Listę poparcie podpisać można podczas odbywających się na terenie gminy zebrań wiejskich oraz w Urzędzie Gminy Zakrzewo w sekretariacie (pokój 7) u p. Teresy Buława lub p. Krystyny Thomas (pokój 15).  Listy poparcia, wraz z apelem o uwzględnienie zgłoszonego postulatu, zostaną przekazane za pośrednictwem Związku Gmin Krajny w Złotowie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy