Aktualności
Centrum Idei Rodła z dofinansowaniem
2020-02-06

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego wójt Marek Buława podpisał z marszałkiem Markiem Woźniakiem umowę zapewniającą dotację dla Domu Polskiego – Centrum Idei Rodła w Zakrzewie. Rozmowy w sprawie odpowiedniego upamiętnienia Idei Rodła i pamięci Polaków z okresu międzywojennego rozpoczęły się ponad rok temu. Przyniosły one wymierny efekt już 1 października 2019 r. w Zakrzewie, kiedy to w czasie wizyty marszałka Marka Woźniaka  w Domu Polskim parafowany został list intencyjny, będący wyrazem woli współpracy w zakresie powołania nowej regionalnej instytucji kultury, służącej popularyzacji idei Rodła.

Pod koniec listopada 2019 r. Rada Gminy Zakrzewo podjęła uchwałę, na mocy której z początkiem 2020 r. Dom Polski oficjalnie i formalnie przekształcił się z Dom Polski-Centrum Idei Rodła w Zakrzewie, tym samym zyskując jeszcze wyższą rangę i znaczenie w skali całego województwa. Teraz rozpoczął się kolejny etap na drodze rozwoju instytucji – wójt Marek Buława podpisał z marszałkiem Markiem Woźniakiem umowę na dofinansowanie działalności nowo powołanej instytucji dotacją w wysokością 150 tys. zł.

Zakres współpracy z władzami samorządu wojewódzkiego obejmuje ma m.in. inspirowanie i wspieranie nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, samorządowych i społecznych  w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim, jak również podtrzymywanie i rozwijanie dotychczas podejmowanych działań na niwie kultury.Wśród zadań Centrum Idei Rodła znajdują się też kwestie związane z prowadzeniem działań edukacyjnych i wychowawczych wśród dzieci i młodzieży, zmierzających do trwałego poszanowania różnorodności, tolerancji, szacunku dla wolności i praw człowieka zgodnie z ideami i tradycją Rodła jak i dzielenie się dorobkiem pokojowej walki o wolność, sprawiedliwość i prawa człowieka z tymi, którzy są ich pozbawieni.

Oficjalne otwarcie i inauguracja działalności Centrum Idei Rodła zaplanowano na 6 marca. Gościem uroczystości będzie Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i prawodpodobnie również Wicemarszałek Sejmu RP, Małgorzata Kidawa-Błońska.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy