Aktualności
O drogach z władzami powiatowymi
2020-02-04

W czasie spotkania władz samorządowych gminy i powiatu, w których udział brali wójt Marek Buława, skarbnik Damian Czajka, starosta Ryszard Goławski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Mirosław Jaskólski oraz radny powiatowy Michał Falba, dyskutowano przede wszystkim na temat remontów i inwestycji infrastrukturalnych. Udało się osiągnąć porozumienie i ustalono harmonogram prac na drogach znajdujących się w zarządzie PZD a położonych na terenie gminy Zakrzewo.

Już w przyszłym tygodniu rozpoczną się prace remontowe w Starej Wiśniewce, gdzie naprawiony będzie chodnik położony przy drodze powiatowej wiodącej w stronę bloków. Przekazano również bardzo dobre informacje dla mieszkańców Czernic i Głomska, ponieważ w tym roku wybudowany zostanie nowy chodnik, który będzie miał 1,5 km długości i połączy obie te miejscowości. Poprawi się bezpieczeństwo i komfort przemieszczania się pomiędzy Zakrzewem a Drożyskami Wielkimi. Począwszy od ulicy Janiny Kłopockiej do pierwszego skrzyżowania na terenie Drożysk zostanie poszerzona droga, zaś na dalszym odcinku zostanie wylany asfaltowy dywanik.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy