Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

1)  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych ( zobacz )

2) Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. ( zobacz )

3) Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 18 marca 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. ( zobacz )

4) Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego ( zobacz )

5) Zgłoszenie zamiaru głosownia korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. ( zobacz )

6) Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo o o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.( zobacz )

 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy