Lista organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Zakrzewo:

1. Stowarzyszenie dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "GROMADA"

Prezes- Marek Drobkiewicz

Stara Wiśniewka 55, 77-411 Stara Wiśniewka

tel. 608 554 900

http://starawisniewka.cba.pl/


2. Stowarzyszenie "STREFA KULTURY"

Prezes- Jan Wojciechowski

ul. ks. dr B. Domańskiego 18, 77-424 Zakrzewo

tel. 695 721 701


3. Stowarzyszenie Chór "Tęcza"

Prezes- Krzysztof Gniot

ul. Słoneczna 1, 77-424 Zakrzewo

tel. 67 2667300


4. Stowarzyszenie "Nad Głomią"

Prezes- Aldona Ziach

Głomsk 38, 77-424 Zakrzewo

tel. 67 2667388


5. LZS "Jedność" Zakrzewo

Prezes- Eugeniusz Barabasz

ul. Wojska Polskiego 3, 77-424 Zakrzewo

tel. 600 475 514


6. LZS "Naprzód" Stara Wiśniewka

Prezes- Władysław Suchy

Stara Wiśniewka 41, 77-411 Stara Wiśniewka


7. Stowarzyszenie  "Królewska Wieś"

Prezes- Krzysztof Czarnotta

Czernice 19, 77-424 Zakrzewo

tel. 661 199 357


8. UKS "GIMZAK"

Prezes- Dominik Kaper

ul. Marii Magdaleny Gąszczak 29, 77-424 Zakrzewo

tel. 602 435 356


9. OSP Zakrzewo

Prezes- Michał Falba

ul. Słoneczna 1, 77-424 Zakrzewo


10. OSP Kujan

Prezes- Stanisław Godlewski

Kujan 23, 77-424 Zakrzewo


11. OSP Ługi

Prezes- Michał Ziółkowski

Stara Wiśniewka 14A, 77-424 Zakrzewo


12. OSP Głomsk

Prezes- Szymon Tomke

Głomsk 47, 77-424 Zakrzewo


13. OSP Wersk

Prezes- Edmund Kabattek

Wersk 45, 77-424 Zakrzewo


14.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Gminny w Zakrzewie : prezes- Elżbieta Czarnotta

ul. Kujańska 3, Zakrzewo, tel. 67 266 71 29

Koło TPD w Czernicach: przewodnicząca- Elżbieta Czarnotta


15. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Prezes- Stanisław Justyna

ul. Dworcowa 14, Zakrzewo,


16. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Wspólny Cel"

Prezes- Lilianna Pewniak

ul. E. J. Osmańczyka 33/8

77-424 Zakrzewo


17. Ogłonopolskie Stowarzyszenie "Arka Noego"

Prezes- Artur Amenda

Głomsk 1

77-424 Zakrzewo

tel. 062/599 40 17, kom. 783 186 204


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy