Wójt

Wójt Gminy Zakrzewo

Henryk Dobrosielski

 


Kontakt:
adres: ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo
e-mail: wojt@zakrzewo.org.pl
ug_zakrzewo@pro.onet.pl
tel. 067 266 73 72
fax. 067 266 73 71

 

WÓJT GMINY ZAKRZEWO
PRZYJMUJE OBYWATELI W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW W KAŻDĄ ŚRODĘ
OD GODZ. 14.OO DO GODZ. 15.3O

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW W INNYCH SPRAWACH URZĘDOWYCH ODBYWA SIĘ W GODZINACH PRACY URZĘDU GMINY W ZAKRZEWIE

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI WÓJTA GMINY INTERESANTÓW PRZYJMUJE SEKRETARZ GMINY lub MERYTORYCZNIE WŁAŚCIWI PRACOWNICY URZĘDU

 Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy