Informacje ogólne

Statystyczne Vademecum Samorządowca 2016

(Stan na 31.12.2016)

Liczba mieszkańców ogółem: 4 974

Powierzchnia gminy: 16 252 ha
Liczba sołectw: 14

Stopa bezrobocia: 4,97 % (247 osoby)

Liczba ludności wg wieku

 

  Ogółem 0-2 3-6 7-14 15-17 18-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65 i więcej

Zakrzewo-

zam. stałe

4974 160 228 424 213 142 893 742 658 691 251 527


Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach:

 

Lp Sołectwo Liczba ludności
1 Czernice 368
2 Drożyska Małe 25
3 Drożyska Średnie 41
4 Drożyska Wielkie 410
5 Głomsk 483
6 Kujan 307
7 Ługi 122
8 Nowa Wiśniewka 116
9 Osowiec 76
10 Prochy 112
11 Stara Wiśniewka 531
12 Śmiardowo Złotowskie 270
13 Wersk 208
14 Zakrzewo

1905


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy